สุนัขเชทแลนด์ ชีพด็อก Shetland Sheepdog

สุนัขเชทแลนด์ ชีพด็อก Shetland Sheepdog

สุนัขเชทแลนด์ ชีพด็อก Shetland Sheepdog หรือ “เชลตี้” เป็นสายพันธุ์สุนัขที่โดดเด่นและน่าทึ่ง ด้วยความฉลาด จงรักภักดี และสง่างาม

Read More

สุนัขบอร์เดอร์ คอลลี่ Border Collie

สุนัขบอร์เดอร์ คอลลี่ Border Collie

สุนัขบอร์เดอร์ คอลลี่ Border Collie น้องๆ มีพลังงาน ความอึด และแรงขับเคลื่อนการทำงานไม่จำกัด ทำให้พวกเขาเป็นสุนัขต้อนแกะชั้นนำ

Read More