snake_food

อาหารงู การให้อาหารงูอย่างเหมาะสมเป็นส่วนสำคัญในการรักษาสุขภาพที่ดีและเสริมสร้างการเติบโตของน้องๆ งูเป็นสัตว์กินเนื้อที่ต้องการโปรตีนสูงจากเหยื่อสดหรือเหยื่อที่เตรียมไว้ล่วงหน้า โดยปกติอาหารหลักของงูจะรวมถึงหนู, กระต่าย, หรือนก, ขึ้นอยู่กับขนาดและชนิดของงูนั้นๆ

ในตลาดมีอาหารสำหรับงูเป็นเหยื่อที่แช่แข็งซึ่งเป็นทางเลือกที่สะดวกและปลอดภัย เหยื่อที่แช่แข็งเหล่านี้ช่วยให้เจ้าของสามารถให้อาหารงูได้โดยไม่ต้องจัดการกับเหยื่อสด การให้เหยื่อที่มีขนาดเหมาะสมกับขนาดของงูเป็นสิ่งสำคัญ เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาในการย่อยอาหารหรือบาดเจ็บที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการกิน

นอกจากนี้ บางชนิดของงูอาจต้องการอาหารเสริม เช่น วิตามินหรือแร่ธาตุ เพื่อช่วยในกระบวนการย่อยอาหารและการดูดซึมสารอาหาร การให้อาหารอย่างเหมาะสมไม่เพียงแต่สนับสนุนสุขภาพร่างกายที่ดี แต่ยังช่วยให้งูมีพฤติกรรมที่ดีและลดความเครียดในสัตว์เลี้ยงได้

ประเภทของอาหารงู

งูเป็นสัตว์เลี้ยงที่ได้รับความนิยมมากขึ้นในปัจจุบัน แต่การเลี้ยงงูนั้นต้องมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับอาหารที่เหมาะสมสำหรับงูแต่ละชนิด เพื่อสุขภาพที่ดีและการเจริญเติบโตที่สมบูรณ์ของงู ซึ่งอาหารของงูสามารถแบ่งออกได้เป็นประเภทต่าง ๆ ดังนี้

อาหารมีชีวิต

อาหารมีชีวิตเป็นอาหารที่เหมาะสมที่สุดสำหรับงู เนื่องจากเป็นอาหารที่ใกล้เคียงกับธรรมชาติมากที่สุด อาหารมีชีวิตที่นิยมนำมาเลี้ยงงู ได้แก่

 • หนู เป็นอาหารหลักของงูหลายชนิด โดยเฉพาะงูสายพันธุ์ใหญ่ เช่น งูหลาม งูเหลือม เป็นต้น
 • กบ คางคก เหมาะสำหรับงูขนาดเล็ก เช่น งูสิงหลา งูสายม่านพระอินทร์ เป็นต้น
 • จิ้งหรีด ตั๊กแตน เป็นอาหารสำหรับงูที่ยังเล็ก หรืองูพันธุ์เล็ก เช่น งูปล้องทอง งูสายรุ้ง เป็นต้น
 • ปลา บางชนิดของงูกินปลาเป็นอาหารหลัก เช่น งูน้ำ งูจงอาง เป็นต้น

ข้อดีของอาหารมีชีวิตคือ ให้คุณค่าทางโภชนาการครบถ้วน และช่วยให้งูได้ออกกำลังกายตามธรรมชาติ แต่ข้อเสียคือ อาจมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคจากสัตว์ที่นำมาเป็นอาหารได้

อาหารแช่แข็ง

อาหารแช่แข็งเป็นทางเลือกที่เหมาะสำหรับผู้เลี้ยงงูที่ไม่สะดวกในการจัดหาอาหารมีชีวิต หรือต้องการความสะดวกในการจัดเตรียมอาหาร อาหารแช่แข็งสำหรับงูมีจำหน่ายตามร้านขายอาหารสัตว์ทั่วไป ได้แก่

 • หนูแช่แข็ง (Frozen mice)
 • หนูตะเภาแช่แข็ง (Frozen gerbils)
 • ลูกไก่แช่แข็ง (Frozen chicks)
 • กระต่ายแช่แข็ง (Frozen rabbits) สำหรับงูขนาดใหญ่

ข้อดีของอาหารแช่แข็งคือ สะดวก ปลอดภัยจากเชื้อโรค และสามารถเก็บไว้ได้นาน แต่ข้อเสียคือ งูบางตัวอาจไม่ยอมกินอาหารแช่แข็ง หากไม่ได้รับการฝึกให้คุ้นเคย

อาหารเม็ด

ปัจจุบันมีการผลิตอาหารเม็ดสำเร็จรูปสำหรับงูวางจำหน่ายในท้องตลาด ซึ่งอาหารเม็ดเหล่านี้ผลิตขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการทางโภชนาการของงู อาหารเม็ดมีข้อดีคือ ใช้ง่าย สะดวก และมีคุณค่าทางอาหารครบถ้วน

อย่างไรก็ตาม การใช้อาหารเม็ดเป็นหลักอาจไม่เหมาะสมนัก เนื่องจากงูส่วนใหญ่ชอบกินเหยื่อมีชีวิตมากกว่า ดังนั้นอาหารเม็ดจึงเหมาะเป็นอาหารเสริมเพื่อให้งูได้รับสารอาหารที่จำเป็นอย่างครบถ้วน

ข้อแนะนำในการให้อาหารงู

 1. ศึกษาชนิดของงูที่เลี้ยงให้ถ่องแท้ เพื่อเลือกชนิดของอาหารที่เหมาะสม
 2. ให้อาหารที่มีขนาดเหมาะสมกับงู ไม่ควรใหญ่หรือเล็กเกินไป
 3. ควรให้อาหารแก่งูประมาณ 1-2 ครั้งต่อสัปดาห์ ขึ้นอยู่กับอายุและขนาดของงู
 4. สังเกตอาการและพฤติกรรมผิดปกติของงูหลังจากกินอาหาร หากงูอาเจียนหรือไม่ยอมกินอาหาร ควรพาไปพบสัตวแพทย์
 5. จัดสภาพแวดล้อมในการเลี้ยงงูให้เหมาะสม มีการควบคุมอุณหภูมิและความชื้นที่ดี เพื่อให้งูมีสุขภาพแข็งแรง

การเลือกใช้อาหารที่เหมาะสมและมีคุณภาพเป็นสิ่งสำคัญในการเลี้ยงงู เจ้าของงูควรศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับอาหารของงูแต่ละชนิดอย่างละเอียด และปรึกษาสัตวแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเพื่อให้คำแนะนำที่ถูกต้อง เพื่อให้งูที่เลี้ยงมีสุขภาพดีและมีชีวิตยืนยาว

 

การให้อาหารงูและปริมาณที่เหมาะสม

การให้อาหารงูอย่างเหมาะสมเป็นสิ่งสำคัญสำหรับสุขภาพและการเจริญเติบโตของงู ทั้งชนิดของอาหาร ขนาด และความถี่ในการให้อาหารล้วนเป็นปัจจัยที่ต้องคำนึงถึง เพื่อให้งูได้รับสารอาหารอย่างเพียงพอและมีสุขภาพที่ดี

ขนาดการให้อาหาร

ขนาดของอาหารที่ให้แก่งูควรมีความเหมาะสมกับขนาดของงู โดยทั่วไปแล้ว อาหารที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางใกล้เคียงกับความกว้างของลำตัวงูบริเวณคอถือว่ามีขนาดที่เหมาะสม หากอาหารมีขนาดใหญ่หรือเล็กเกินไป อาจส่งผลเสียต่อสุขภาพและการย่อยอาหารของงูได้

ความถี่ในการให้อาหาร

ความถี่ในการให้อาหารงูขึ้นอยู่กับอายุ ขนาด และสายพันธุ์ของงู โดยทั่วไปแล้ว

 • งูแรกเกิดถึง 6 เดือน: ให้อาหารทุก 4-5 วัน
 • งูอายุ 6 เดือนถึง 1 ปี: ให้อาหารทุก 7-10 วัน
 • งูโตเต็มวัย: ให้อาหารทุก 10-14 วัน

อย่างไรก็ตาม ความถี่ในการให้อาหารอาจแตกต่างกันไปตามสภาพแวดล้อม อุณหภูมิ และการเผาผลาญอาหารของงูแต่ละตัว จึงควรสังเกตพฤติกรรมและน้ำหนักของงูเป็นระยะ และปรับความถี่ในการให้อาหารตามความเหมาะสม

ปริมาณอาหารที่เหมาะสม

ปริมาณอาหารที่เหมาะสมสำหรับงูแต่ละมื้อ ควรมีน้ำหนักประมาณ 10-15% ของน้ำหนักตัวงู ยกตัวอย่างเช่น งูที่มีน้ำหนัก 500 กรัม ควรได้รับอาหารที่มีน้ำหนักประมาณ 50-75 กรัมต่อมื้อ การให้อาหารในปริมาณที่มากหรือน้อยเกินไปอาจส่งผลเสียต่อสุขภาพของงูได้

ข้อควรระวังในการให้อาหารงู

 1. ไม่ควรให้อาหารสดที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรค เช่น หนูหรือสัตว์ฟันแทะที่จับมาจากธรรมชาติ
 2. ไม่ควรให้อาหารที่มีขนาดใหญ่เกินไป เพราะอาจทำให้งูสำลักหรือมีปัญหาในการย่อยอาหาร
 3. หลีกเลี่ยงการรบกวนงูหลังจากกินอาหาร เพื่อให้งูได้พักผ่อนและย่อยอาหารอย่างเต็มที่
 4. สังเกตอาการและพฤติกรรมของงูอย่างสม่ำเสมอ หากงูไม่ยอมกินอาหารติดต่อกันหลายมื้อ หรือมีอาการผิดปกติ ควรพาไปพบสัตวแพทย์

การจัดการอาหารและการให้อาหารงูอย่างเหมาะสมเป็นปัจจัยสำคัญในการดูแลสุขภาพของงูในระยะยาว เจ้าของงูควรศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับชนิดของงูที่เลี้ยงเป็นอย่างดี ทั้งพฤติกรรม ลักษณะนิสัย และความต้องการทางโภชนาการ นอกจากนี้ การปรึกษาสัตวแพทย์ผู้เชี่ยวชาญก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ดีเพื่อให้มั่นใจว่าการดูแลงูเป็นไปอย่างถูกต้องและเหมาะสม

 

FAQ การให้อาหารงู

การให้อาหารงูเป็นหนึ่งในหัวข้อยอดนิยมที่ผู้เลี้ยงงูมักมีข้อสงสัย เพื่อให้การเลี้ยงดูงูเป็นไปอย่างถูกต้องและเหมาะสม ในบทความนี้ได้รวบรวมคำถามที่พบบ่อย (FAQ) เกี่ยวกับการให้อาหารงูพร้อมคำตอบที่เข้าใจง่าย ดังนี้

1. ควรให้อาหารงูบ่อยแค่ไหน?

ความถี่ในการให้อาหารงูขึ้นอยู่กับอายุและขนาดของงู โดยทั่วไป งูแรกเกิดถึง 6 เดือนควรให้อาหารทุก 4-5 วัน งูอายุ 6 เดือนถึง 1 ปีให้อาหารทุก 7-10 วัน และงูโตเต็มวัยให้อาหารทุก 10-14 วัน ทั้งนี้ควรสังเกตอาการและปรับความถี่ตามความเหมาะสม

2. ขนาดของอาหารที่ให้งูควรเป็นอย่างไร?

ขนาดอาหารที่เหมาะสมสำหรับงูควรมีเส้นผ่านศูนย์กลางใกล้เคียงกับความกว้างของลำตัวงูบริเวณคอ หากอาหารใหญ่หรือเล็กเกินไปอาจส่งผลเสียต่อการย่อยอาหารและสุขภาพของงู

3. ปริมาณอาหารที่เหมาะสมสำหรับงูในแต่ละมื้อคือเท่าไร?

ปริมาณอาหารที่เหมาะสมสำหรับงูในแต่ละมื้อควรมีน้ำหนักประมาณ 10-15% ของน้ำหนักตัวงู เช่น งูที่มีน้ำหนัก 500 กรัม ควรได้รับอาหารที่มีน้ำหนักประมาณ 50-75 กรัมต่อมื้อ

4. งูสามารถกินอาหารสดจากธรรมชาติได้หรือไม่?

ไม่ควรให้อาหารสดจากธรรมชาติแก่งู เนื่องจากอาจมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคหรือปรสิต ควรเลือกอาหารที่ผ่านการเลี้ยงดูอย่างถูกสุขลักษณะหรืออาหารแช่แข็งสำเร็จรูปจากแหล่งที่เชื่อถือได้

5. จะทำอย่างไรหากงูไม่ยอมกินอาหาร?

หากงูไม่ยอมกินอาหารติดต่อกันหลายมื้อ ควรตรวจสอบสาเหตุ เช่น อุณหภูมิหรือความชื้นในที่เลี้ยงไม่เหมาะสม งูอยู่ในช่วงลอบคราบ หรือมีความเครียด หากยังไม่กินอาหารเป็นเวลานาน ควรพาไปพบสัตวแพทย์

6. สามารถให้อาหารเม็ดสำเร็จรูปแก่งูได้หรือไม่?

อาหารเม็ดสำเร็จรูปสำหรับงูสามารถใช้เป็นอาหารเสริมได้ แต่ไม่ควรใช้เป็นอาหารหลัก เนื่องจากงูส่วนใหญ่ต้องการอาหารเป็นเนื้อสัตว์เพื่อการเจริญเติบโตที่เหมาะสม อาหารเม็ดอาจใช้เสริมเพื่อให้ได้รับสารอาหารที่ครบถ้วน

7. ควรให้น้ำแก่งูอย่างไร?

ควรเตรียมน้ำสะอาดให้งูดื่มตลอดเวลา ใส่น้ำในภาชนะที่มีขนาดเหมาะสมและทำความสะอาดเปลี่ยนน้ำเป็นประจำ น้ำควรอยู่ในระดับที่งูสามารถแช่ตัวได้เพื่อช่วยในการลอกคราบ แต่ไม่ลึกจนเกินไปเพื่อป้องกันการจมน้ำ

8. ควรทำอย่างไรหลังจากให้อาหารงู?

หลังจากให้อาหารงู ควรปล่อยให้งูได้พักผ่อนโดยไม่รบกวนเป็นเวลา 24-48 ชั่วโมง เพื่อให้งูได้ย่อยอาหารอย่างเต็มที่ ไม่ควรจับหรือเคลื่อนย้ายงูในช่วงนี้ เพราะอาจทำให้งูสำลักหรืออาหารย้อนกลับมาได้

การเลี้ยงงูให้มีสุขภาพดีนั้น นอกจากการให้อาหารที่เหมาะสมแล้ว ยังต้องดูแลสภาพแวดล้อมในการเลี้ยง ทั้งอุณหภูมิ ความชื้น และที่อยู่อาศัยให้ถูกต้องตามความต้องการของงูแต่ละสายพันธุ์ด้วย และที่สำคัญคือ หมั่นสังเกตพฤติกรรมและอาการของงูอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้งูที่เลี้ยงมีสุขภาพแข็งแรงและอยู่กับเราไปนานๆ

 

Discount Banner

แอมบลิโกไนต์ Amblygonite โลโดไรท์ Lodolite โลโดไรท์ Lodolite
7-11 logo Logo-Shopee Lazada-Logo
RoyalCanin_catfood whiskas_catfood Nekko_catfood
โรยัล คานิน วิสกัส เน็กโกะ
MeO_catfood Kaniva_catfood kawaiibear.com
มีโอ คานิว่า ดูอาหารงูเพิ่มเติม